1. 1.
  Depresyon tedavisinde kullanılan ilâçtır. Fiziksel hastalıklar ile ilişkili majör depresyon dahil, orta ve ağır derecedeki majör depresyonun tedavisinde ve distimide (düşük dereceli kronik depresyon) etkilidirler. Trisiklik antidepresanlar; imipramin, desipramin, klomipramin, trimeprimin, amitriptilin, nortriptilin, doksepin, opipramol ve dibenzepin,
  selektif serotonin geri alım inhibitörleri; fluoksetin, sertralin, paroksetin ve fluvoksaminsitalopram, monoamin oksidaz inhibitörleri; moklobemid, tranilsipromin, nardil, fenelzin, feniprazin, nialamid, izokarboksazit, parjilin, parnat, lityum karbonat ve karbamazepin bu grupta yer alır.
  1 ... scarface
 2. 2.
  (bkz: antidepresan)
  1 ... meister writer
 3. 3.
  ilk alındığında sağlam bir baygınlık,ağız kuruluğu,göz açamama,derin mi derin bir uyku çekme gibi istenen ve beklenen etkiler gösteren,devamlı kullanımı halinde vücudun bağışıklık kazandığı,nörotik devinimler sonrası oldukça talep gören ilaç türüdür.alkol almadan sarhoş olma durumu gibi avantajlar sağlasa da neticede her ilaç gibi antidepresan ilaç da kimyasaldır,dolayısıyla zararlıdır.depresif hallerin tedavi edilmesi amacıyla kullanılmalıdır zira intihar etmek amacıyla yüksek dozda alınması hoş sonuçlar doğurmaz.
  ... farabimakusla