1. 1.
    gün senden ışık alsa da bir renge bürünse;
    ay secde edip çehrene, yerlerde sürünse...

    tanım: hayatıma anlam katan yazar.
    1 -2 ... david gilmourun parmaklari