anket yapmanın iğrenç olduğunu sanan yazarthemeresyv2lenovoindex html başlığı 50 karakterden uzun. (19 karakter daha uzun)