ankara da kar yagarken adanada havanın güneşli olması başlığı 50 karakterden uzun. (3 karakter daha uzun)