1. 0.
    Şekerli ve aromatik tüm sakızlar için geçerlidir.
    ... deveran i dem