1. 1.
    Net fakirdir.
    (bkz: Ahahahaha)
    -2 ... hakan yavas