1. 1.
  1723 yılında ingiliz büyük mason locası tarafından yazdırılmış ve halen tüm dünya masonlarının riayet ettiği ilk ve en önemli masonik kurallar bütünüdür. ismi kaleme alan kişiden gelmektedir.
  ... kara hilal
 2. 2.
  masonluk hakkındaki bilinen ilk yazılı belgedir ve düzenliği masonluğun anayasasıdır. kaleme alan kişi james anderson olduğu için onun soyadı ile anılmaktadır. 3 defa revize edilmiştir ve genel hatlarıyla ilk şeklini hala korumaktadır.
  ... anarsistkedi
 3. 3.
  3 kez yeniden ele alınmasına ve kısmı değişiklikler yapılmasına karşın Bütününe bakılırsa kökenini, genel yapısını koruyan; ingiltere birleşik mason locası'nın, james Anderson'ın yazmasını sağladığı, masonluğun genel ilkelerini içeren masonluğa ilişkin ilk yazılı metinlerden olan (kimilerine göre ilk) anayasadır.

  Bugün birçok mason locası tarafından kabul edilmiş; kabul etmeyenler ise karşı çıkmamış, yalnızca geleneksel mason anlayışının bir miktar dışında olduklarından bu ilkelere kısmen tâbi olmuşlardır. Nihayetinde genel anlamda bağlayıcı bir metindir.

  Edit: leninist değilim.
  1 ... marcus amoralistis ponchirikos