1. 1.
    sözlükte an itibariyle vuku bulan durumdur.

    ata sporları olan hazımsızlığın ve hainliğin ele geçirdiği kuş beyinleri aracılığıyla kin kusan yobazların kuyruk acıları üzerinden yaptıkları safsatalardır.

    rahip salıverilirken hukuk devletiydik, ne ara guguk devleti olduk? işlerine gelmeyince mi?
    2 ... noxeca