1. 1.
  madde-1: türkiye devleti bir cumhuriyettir

  madde-2: türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

  madde-3: türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçedir.
  bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  milli marşı "istiklal marşı" dır.
  başkenti ankaradır.

  madde-4: anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
  5 ...
  #6678177 :)
 2. 2.
  değişmez, değişmesi dahi teklif edilemez. kırarlar o eli
  1 ...
  #6678196 :)
 3. 3.
  teorik olarak oncelikle 4. maddenin degistirilmesiyle diger 3 madde de degistirilebilir. anayasal olarak hicbir sakincasi yok bu islemin.

  fakat anayasanin ruhuna aykiri oldugundan degistirilmesi mumkun degildir.
  ...
  #6678207 :)
 4. 4.
  rutkay aziz'in atatürk'ü canlandırdığı trt için çekilen cumhuriyet filminden alıntıdır.

  -yeni anayasayı okudun mu?

  -hayır.

  -devlet şeklinin cumhuriyet olduğunu belirten maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek. artık cumhuriyeti yasal olarak değiştirmek mümkün değil.

  -biz de cumhurbaşkanını değiştiririz.

  https://video.uludagsozluk.com/v/anayasanın-değişmez-maddeleri-12813/

  1 ...
  #6678290 :)
 5. 5.
  4. maddenin değiştirilmesi demek, dolaylı yoldan anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesine imkan vereceğinden; "ilk üç maddenin hülleyle ve dolaylı değiştirilmesinin teklif edilmesi" anlamında yorumlanabilir. Bu sebeple 4. maddenin lağv edilmesi teknik olarak olanaksız görülmektedir. amma velakin; yeni bir anayasa oluşturulması için anayasal meclis kurulursa, bu meclisin düzenleyeceği ve üzerinde uzlaşacağı metin, daha farklı bir düzenlemeye yer açabilir.

  anayasal meclis ya da kurultay, TBMM oluşumundan farklı olmak durumundadır. TBMM yasama erki olurken, kurucu meclis sadece anayasa hazırlama ve yazma erkidir ve bir anayasa metni çıkarsa dahi, bu yeni kanun halkoyuna sunulmak durumundadır.

  kurucu meclisin nasıl oluşturulacağına ilişkin yeni bir yasa çıkartılması da ayrıca anayasal bir süreçtir ve dolayısıyla oluşumu mevcut anayasanın denetimine tabidir. Şöyle ki, TBMM derse ki: "yeni bir anayasa oluşturmak için kurucu meclis hazırlanmasına dair" kanun; bu anayasal bir düzenleme sınıfında olacağından, anayasal değişikliğin gerektirdiği usul ve çoğunlukla, ilgili komisyonlarda ve Genel Kurul'da kabul edilmelidir.

  seçimle luşturulacak meclisin çalışma esasları, süresi, karar verme mekanizması, tüzüğü gibi herşey bu yasada yer almak durumundadır. işte böyle bir yasaya uygun oluşturulacak kurucu mecliste, grup kararları vs. söz konusu olmayacaktır, çünkü yürütmeyle ilgili hiçbir yetki bulunmamaktadır.

  kurucu meclis eğer ki anayasal karar almaya yeterli çoğunlukla bir anayasa metni üzerinde uzlaşırsa, bu metin halkoyuna sunulur. Dikkat ederseniz nitelikli çoğunluktan bahsetmekteyim. anayasa toplumsal uzlaşı ve ortak şemsiye metni olduğundan, yarının bir fazlası gibi bir oran, uzun vadeli toplumsal ekitler için yeterli bir çoğunluk kabul edilmeyebilir. Ancak referandum aşamasında şartlar farklıdır ve %50 artı bir oy dahi bu yeni metni yeni anayasa yapabilir.

  Şahsi fikrim, herkezin kendi rızasıyla oluşturacağı ve kucaklayıcı bir anayasa elde edilebilirse, üzerinde çok kolay oynanmaması için anayasal referandumlarda da nitelikli çoğunluk gerekeceği yönündedir.
  3 ...
  #6678597 :)
 6. 6.
  http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

  birilerinin sinir olduğu maddelerdir. ah o 4.madde olmayacaktı da neler olacaktı neler. allah o maddeyi başımızdan eksik etmesin.
  4 ...
  #7634031 :)
 7. 7.
  anayasanın değişmez maddeleridir, değişmeyecektir.
  ...
  #8491863 :)
 8. 8.
  daha açık tanımlanması gereken maddelerdir. şu halleriyle muallak şeyler tariflemektedir. aslında muallak değil ama insanlar özellikle hukukçular kafalarına göre tanımları çarpıtmış ve asıl anlamı dışında şeyler ifade etmeye başlamışlardır. o yüzden o üç maddede geçen şeylerin oraya buraya çekilmesini önlemek ve zorlama yorumlar yapılmaması için daha geniş ve açık tanımına ihtiyaç vardır.

  mesela 1. maddedeki türkiye devleti bir cumhuriyettir.
  cumhuriyet halkın yönetimi anlamına gelen nötür bir kelime. ama dünyada bir çok çeşit cumhuriyet var. demokrasi olmadan yönetilen bir çok cumhuriyetler var. jakoben anlayışa göre belirli bir aydın kesimin halk adına yönetimi de bir cumhuriyet. halk adına yönetirken halka sormaya gerek görmeyen cumhuriyette demokrasi eksik kalır. kuzey kore cumhuriyeti, eski sscb, küba demokratik cumhuriyeti gibi cumhuriyetler biliyoruz. komunizm de bir cumhuriyettir. tek parti iktidarında ülkenin aydınları halk için iyisini seçer ve cahil halka bunu zorla kabul ettirir. genelde dünyadaki cumhuriyetler bu şekildeydi. sonra çıkan isyanlarla demokrasi ucundan kıyısından bu cumhuriyete monte edilmeye başladı.

  2. madde cumhuriyetin niteliklerini tanımlamış.

  insan Haklarına Saygılı Olma
  Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık
  Başlangıçta Belirtilen Temel ilkelere Dayanma
  Demokratik Devlet
  Laik Devlet
  Sosyal Devlet
  Hukuk Devleti

  "atatürk milliyetçiliğine bağlılık" ve "başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanma" kelimeleri demokratik bir cumhuriyet olmadığımızın en belirgin göstergesi. çünkü halkın yönetimi olduğu söylenen cumhuriyeti jakobenleştiriyor. birileri sizden önce böyle istemiş diye onların dışına çıkmamanızı istiyor.
  insan Haklarına Saygılı Olma, Demokratik Devlet, Laik Devlet, Sosyal Devlet, Hukuk Devleti devletin özelliklerini belirtirken, "atatürk milliyetçiliğine bağlılık" ve "başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanma" halka zorunlu olarak böyle olacaksın diyerek kişileri tarifliyor. yani bir despotizm var. devletin şeklini seçebilirsiniz ama insanların şeklini seçemezsiniz, zorlayamazsınız. bu bir defa insan haklarına saygılı olma özelliğine aykırı. insan haklarına saygılı devlet diye tarifledikten sonra insanlara zorla fikir empoze etme ve uymaya zorlamanın anlamı ne?

  devletlerin görevi yaşayan insanlara hizmet etmek. devlet vatandaşlardan vergi ister, kamu düzeninin korunması için yine halkın istediği kanunlara uymasını ister. "Başlangıçta Belirtilen Temel ilkelere Dayanma" konusunda geçen inkılaplar insanları zorla şekillendirmeye çalışıyor. tekrar söyleyeyim devlet vatandaşlarını şekillendiremez.

  ayrıca bütün bu nitelikler kime sorularak kanunlaşmış? halka dayanmayan bir cumhuriyet istemiyoruz. insan haklarına uyan demokratik bir cumhuriyet istiyoruz.

  bu arada başlangıçta belirtilen temel ilkeler dediği inkılapları övebilirsiniz. aralarında iyiler de vardır. ama sonuçta halka dayanmıyor. bunlara sıkı sıkı uymaya mecbursunuz diyorsanız sizin de uymadığınız bir çok inkılap vardır. demek ki bir zamanlar doğru olan şeyler zamanla yanlış olabiliyor. hatta zamanında yanlış olup hala yanlış olanlar da var. bunları halk bile seçemez. çünkü başkalarını zorla biçimlendirdiğinden insan haklarına aykırıdır. ben bir şeyi kiloyla değil poundla ölçmek istiyorsam buna kim ne karışır? giyeceğim donun entari olmasına, kot olmasına kim nasıl karışır?

  bizim cumhuriyete "insan haklarına saygılı demokratik cumhuriyet" denemez. jakoben cumhuriyet, oligarşik cumhuriyet, totaliter cumhuriyet denir.
  2 -1 ...
  #8659166 :)
 9. 9.
  1) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  2) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

  3) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir.
  Bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  Milli marşı "istiklal Marşı" dır.
  Başkenti Ankara'dır.

  4) Anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
  ...
  #8947418 :)
 10. 10.
  değişmez sanılan maddelerdir. her şey değişir. 30 sene önce sadece 1 değişmez madde vardı.

  1961 anayasasına göre:
  Madde 9- Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

  demek ki istendiğinde değişiyormuş. anayasalar insanların devletle yaptığı anlaşmalardır. hukukta temel prensiplerden biri; bir anlaşma yaparken karşıdaki insanı mecbur bırakırsanız o hükümler geçersiz olur. örnekler vereyim. birine silah çekip seninle anlaşma yapacağız şu şirketi üzerime vereceksin, yoksa öleceksin deyince yapılan satış anlaşması geçersiz olur. birine bir yer kiralayacaksınız %100 her sene kira artırmazsan çıkarsın şeklinde anlaşma geçersiz olur. bu maddeler de geçersiz maddeler. içeriği önemli değil. yapısı dolayısıyla geçersiz. değiştirilemez madde olan bir sözleşmeye tarafların imza atması düşünülemez. benden önce var olan insanların yaptığı anlaşma da onları bağlar. değişen toplum sözleşmede değişiklikler isteme hakkını saklı tutar.

  ayrıca bir şeyin değiştirilemez yazılması mantığa, akla, bilime ters. yarın cumhuriyetten daha iyi bir rejim icat olsa bizde değiştirilemez diyor diye itiraz mı edeceğiz. değiştirilemez maddelerin doğruluğu tartışmalıdır. herşey değişir. değişime karşı koyan statüko da her zaman kaybeder.
  1 ...
  #9463657 :)
 11. 11.
  şu sıralar tüsiad'ın değiştirilmesi için raporlar hazırladığı maddelerdir.
  1 ...
  #11185036 :)
 12. 12.
  soros devşirmelerinin, ılımlı islam şakşakçılarının değiştirmeye gücünün yetmeyeceği maddelerdir. çünkü o maddeler osmanlı sonrası türk halkının ırak, afganistan ve en son libya'da olduğu gibi, ırzına geçilmesine engel olmuştur. ve bunun bedelini yıllarını cephede geçiren, şehit olan atalarımız ödemiştir.
  1 ...
  #11189422 :)
 13. 13.
  akp'nin 2011 genel seçimlerinde yeterli milletvekiline ulaşamadığı için istediği gibi at koşturup, değiştiremeyeceği maddelerdir.
  ...
  #12088015 :)
 14. 14.
  1) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  2) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

  3) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir.
  Bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  Milli marşı "istiklal Marşı" dır.
  Başkenti Ankara'dır.

  4) Anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
  ...
  #19594640 :)
 15. 15.
  katılmamakla beraber anayasa uzlaşma komisyonunda adü iibf akademisyenleri anayasanın değişmez maddelerinin kaldırılması gerektiğini düşündüklerini söylemişlerdir.

  http://video.uludagsozluk...C5%9Fmez-maddeleri-79242/
  ...
  #19596434 :)
 16. 16.
  1. Madde Devletin Şekli : Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  2. Madde
  Cumhuriyetin Nitelikleri
  Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

  3. Madde
  Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

  Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

  Milli marşı "istiklal Marşı" dır.

  Başkenti Ankara'dır.

  4. Madde
  Değiştirilemeyecek Hükümler
  Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
  ...
  #36275226 :)

kapat