1. 1.
  türklüğün bizim kanımız olduğunu unutan zihniyet sayesinde çıkacak olan tanımdır.
  -1 ... profesyonel pislik
 2. 2.
  Bazılarına batan tanımdır.
  1 -2 ... flat head
 3. 3.
  Ne mutlu Türküm diyene-sözüne sahip liderimizin kurduğu ülkede tartışılması gereksiz olan konu. Kaldırılması halinde ayrılık fikirleri depreşecektir.
  ... idler
 4. 4.
  emperyalist devletlerin türk adını tarihten silme projesine, bilerek veya sadece mal oldukları için destek verenlerin rahatsız olduğu tanımdır.
  ... disturbing
 5. 5.
  Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan herkes türktür şeklinde yapılmış olan tanımdır. Gel gelelim yoktur böyle bir şey. Yani herkes türk değil, daha neyin tartışmasını yapıyoruz anlamadım.

  Batılıların bizden ileride olmalarının en önemli sebeplerinden biri adamların siyaseti mantık düzleminde, bir bilim olarak ele almaları. Bizim devletin anayasası ise bilime ve mantığa aykırı, tamamen gurur ve kibir gibi duygusal etmenlerden temellenen maddelerle dolu. Düşününce size de saçma gelmiyor mu beyler?
  -1 ... aprincur tigin
 6. 6.
  --spoiler--
  Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.
  --spoiler--

  türklüğümle gurur duysam da ırkçı bir söyleme yakın bir tanımı türkiyelilik olarak dönüştürmek daha akıllıca olacaktır.
  türk olmayan birisine türklük dayatması abes ve olayları bugüne taşıyan sebeptir. türkiyeliyim veya türkiye vatandaşıyım kimseye batmaz esasında.
  2 -2 ... sabitfikirli
 7. 7.
  ilk dünya savaşını ırkçılık ve milliyetçi devletler çıkardı. 2. Dünya savaşını hitlerin faşist akımıyla almanya başlattı. Irkçılık dünya savaşı çıkaracak kadar büyük bir nefret kavramıdır. inanın yeni bir dünya savaşı yaklaşıyorsa ırkçılık patlatacak. Sonuçta hepimiz aynı kalbi taşıyoruz, hepimizde aynı kan akıyor. Keşke insanlar birşeyleri anlamak için çaba gösterse. Tek derdimiz geçim derdi olmuş.
  ... hissizhissi14
 8. 8.
  türkiye cumhuriyeti yurttaşlığı olarak değişmesi gereken tanımdır. sonuçta türkiye topraklarında türkler, kürtler, rumlar, ermeniler, çerkezler, lazlar, zazalar gibi birçok halk bir arada yaşıyor.

  ben türküm mesela ama özellikle milliyetçi türklerin empati kurmaktan yoksun olduklarını görünce üzülüyorum. bu devlet 90 yıl önce türkiye cumhuriyeti değil de kürdiye cumhuriyeti ya da kürdistan cumhuriyeti falan olarak kurulsaydı, devlet size siz türk değilsiniz hepimiz kürdüz, ne mutlu kürdüm diyene deyip sizin dilinizi, kültürünüzü, etnik aidiyetinizi yok saysaydı bu durumu kabullenebilir miydiniz? darbelerde sizi işkence tezgahlarından geçirip siz türk değilsiniz dağ kürdüsünüz deseydi hoş mu olurdu? apolitik olmayanlarınızı gözaltında kaybetseydi, berfo analar yerine türkan analar olsaydı çok mu mutlu olurdunuz?

  bu sorgulamaları hemen vatan hainliği, emperyalist uşaklığı, atatürk düşmanlığı vs. olarak algıladıkça memleketin kürt sorunu ve demokratikleşme meselesi çözülemeyecek. ben de seviyorum mustafa kemal'i, sonuçta emperyalizme karşı dik bir duruş sergileyip anadolu halklarını örgütleyerek büyük ve eşsiz bir mücadelenenin önderliğini üstlenmiştir; bir kısmı biraz sorunlu ve hatalı da olsa çok önemli devrim ve inkılaplar gerçekleştirmiştir. çok önemli bir liderdir. bugün yüz yıldan fazla geçmişi olan times dergisinin en iyi kapağa sahip olan sayısı kendisinin kapakta asil bir duruş sergilediği sayısı seçilmiştir. birçok halka emperyalizm mücadelesinde örnek teşkil etmiştir. ama artık 1930'ların anlayışını aşıp kendimizi değiştirip yenilememiz lazım. devrimcilik budur, çağın ve halkların ihtiyaçlarına, beklentilerine yönelik yenilikleri gerçekleştirmektir.

  tüm halkların ana dilini özgürce konuşup bu dillerde eğitim alabileceği, tüm halkları kapsayan ve dışlamayan bir anayasanın, düzenin hayata geçirilmesi zorunludur. bu bölücülük falan değil, tam tersine toplumu bütünleştirici bir tablo oluşturacaktır. ama bu dediklerimi bugünkü akp hükümeti ile, chp ile, mhp ile, bdp ile gerçekleştirebilir miyiz; işte orası çok büyük bir soru işareti olarak kalıyor.
  2 ... di mi guntekin
 9. 9.
  Türkiye'ye vatandaşlık tanımı yaparken 'Türk' vurgusunu kaldırın diyorlar peki kendileri ne yapıyor? işte Batı'nın ırkçı anayasaları...
  Balkanları ve Ortadoğu'yu mezheplere bölerken ırkçı vurguları öne çıkarıyorlar ve bunu da 'ırkçılık karşıtlığı' olarak gösteriyorlar. Balkanlizasyon denilen geniş proje içinde 'çok etnikli devletler' yaratanlar ve bunu dayatanlar kendi ülkeleri içn tam tersini yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim 2011'de 'Ülke Anayasaları'nda vatandaşlık tanımı' başlıklı bir rapor hazırladı. Rapor'da açıkça görülüyor ki emperyalist batı devletleri ki özellikle Almanya, Fransa ve ispanya gibi ülkeler vatandaşlık tanımı içinde millet vurgusu yapıyor. ABD Eyalet sistemine sahip olmasına rağmen topraklarında doğan herkesi Birleşik Devletler vatandaşı olarak görüyor. ingiltere'de Malta'nın da dahil olduğu birçok ülkeyi ingiliz milletler topluluğu içinde görüyor. Yani bir Malta vatandaşı asli olarak ingiliz vatandaşı olarak kabul ediliyor. Malta Anayasası'da 'çok vatandaşlılık' ilkesini bünyesine almış. Daha açık olursak bize millet tanımından vazgeçin diyen Avrupa'nın merkezindeki ingiltere Kraliyet bünyesindeki tebayı bile kendi milletinin bir parçası olarak görüyor.

  ALMAN KRALLıĞıNA VURGU

  'Alman Anayasasında “Almanlığa” vurgu yapılmakta olup bazı maddeler “Tüm Almanlar” şeklinde başlamaktadır. Anayasa kapsamında “Alman” terimi, “Alman vatandaşlığına sahip olanlar veya Alman soyundan olup 31 Aralık 1937 tarihindeki Alman imparatorluğu sınırları içinde kabul edilmiş olan mülteci veya sürgün edilenler ile bunların eşi” veya altsoyu anlamında kullanılmaktadır' Herhalde Almanya'nın tanımı bizim Avrupacıların görüş açısına biraz dokunabilir. Oysa Türkiye, Almanya'ya göre ırk esasını tamamen reddediyor. Türkiye yasalarına göre, Osmanlı tebasından olmak veya Türk soylu olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yeterli değil. Ülkemizde bir kişinin vatandaş olması için Türk vatandaşı anne babadan veya anne veya babadan olması gerekiyor. Yani eskiden Rumeli sancağı olarak bilinen Balkanlar'da yaşayan bir Türk soylunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı yok. Aynı şey Orta Asyalı bir Türk için de geçerli. Türk vatandaşı olmak için anne, babası veya anne yada babası Türkiye vatandaşı olan herkesin vatandaşlık hakkı var. Bir başka değişle etnik olarak Kürt olan bir anneden doğan çocuk nerede doğmuş olursa olsun Türkiye vatandaşı olabiliyor ancak soyu kızıl Oğuzlara dayanan bir Karamanoğlu Türkiye vatandaşı olmayan bir anadan Türkiye dışında veya içinde doğduysa yada babadan olduysa Türkiye vatandaşı olamıyor. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık tanımı ırkçılığı tamamen reddediyor.

  Teoman Alili
  ulusalkanal.com.tr
  ... anambunelan