1. 1.
    an itibariyle sözlükteki anayla ilgili açılan çirkef başlıklar dolayısıyla, atılmış nida.
    ... aczimendi