1. 1.
    iran'da türklere karşı yapılan gürgan duvarı ile çin'de türklere karşı yapılan çin seddi ne ise bunların yunan versiyonu

    Hunların hareketlerine karşı yerleşiklerin kendilerini korumak için tasarladıkları inşaatların en ilginç örneklerinden biri. Dünya savunma sistemleri arasında çok önemli bir yere sahip. 5. yüzyılın sonu, 6. yüzyılın başlarında inşa edildi ama inşaatı tamamlayan 1. Anastasios’dur. Meşhur imparator, sur inşaatına son şeklini 507-512 yıllarında vermiş. O yüzden onun adıyla anılıyor ama Bizans kaynakları, ’Büyük duvar’ diye anmayı tercih etmiş. Çoğunlukla ’Büyük duvar’ ismiyle anılır." Surun, yapımının çok uzun yıllar devam ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi: "Yapımında farklı malzemelerin kullanıldığı görülüyor. Başkenti korumak için yapıldığından dolayı büyük önem verildiği anlaşılıyor. Bu inşaattan sonra defalarca tamir edilmiş. Surlar, hem depremlerden, hem de düşman saldırılarından zarar gördüğü için defalarca yenilenmiş. Bunların da kitabeleri konulmuş.
    3 ... ismail gaspirali