1. 1.
  ömründe tek lokma anarşist metin okumamış vatandaşın ister istemez içine yuvarlandığı bir girdaptır.

  televizyonlarda hep anarşik kelimesi olsun anarşistler olsun hep kötü anlamda kullanılmıştır. hele ki 70 li yıllarda.

  oysa anarşizm; tümüyle hümanizme yaslanan bir kavramdır. ünlü anarşistleri, hele ki fikir babalarını okursanız, bu ideolojinin aslında tümüyle insancıl güdülerden çıkmış olduğunu anlarsınız.

  ancak her zaman; anarşizm'in sadece bir türü olan yıkıcı anarşist düşünce olan michael bakunin'in ekolü anlaşılır.

  ki o adamların da derdi yıkmak değildir. herif, çok güzel bir dünya yapmak için önce mevcut olanı yıkmalıyız demiş. mesele bu. yoksa özünde bakunin de iyi çocuktur, tanırız.
  ... mosquito