1. 1.
    reisleri görevden alınmış, herkesin kafasına göre takıldığı, kımızın ortak içildiği, bakunin posteri önünde vatana millete hayırlı evlat olma yemini edilen ocaktır.
    1 -2 ... anarsistmumin
  2. 2.
    anarşizmi benimsemiş ülkü ocağı
    1 ... abhartach lynch