6

  1. 1.
    reisleri görevden alınmış, herkesin kafasına göre takıldığı, kımızın ortak içildiği, bakunin posteri önünde vatana millete hayırlı evlat olma yemini edilen ocaktır.
    #8545478 :)
  2. 2.
    #12750495 :)