1. 1.
    toplumla savaşmayı göze almış bir bireyci anarşistin toplumla olan savaşında öldükten sonra söyleyebileceği söz.
    -4 ... prensest