1. 1.
    göktaşları ve sopalarla yapılan bir savaşta duyduğum bir söz. tuhaf.
    -1 ... dakandaz