1. 1.
    715-795 yılları arasında yaşamış ,musevilikteki karait mezhebinin kurucularından biri.
    1 ... kornisten kovulan perde ruleti