1. 1.
    smiley kelimesi yerine insan kelimesi konulduğunda da aynı sonucu veren hede.(#5372987)
    1 ... jimmy the pro
  2. 2.
    (bkz: rtewh)
    1 ... kurae