1. 1.
  yahudi toplumu, israil.
  1 -2 ... kirmastılı
 2. 2.
  kadının sözünün geçtiği toplum ...
  ... ferrole
 3. 3.
  mitolojik kabile amazonlar örnek olarak verilebilir.
  ... gamze
 4. 4.
  öncelikle işe bilimsellik katarak anlatmakla başlayalım. morgan toplumların gelişimini üç evreye ayırmıştır: yabanıllık, barbarlık ve uygarlık.

  yabanıllık, tarihler öncesi çağda avcılık ve toplayıcılık ile uğraşan gelişmemiş evreyi,
  barbarlık, tarım ve hayvacılık ile birlikte, yiyecek üretiminin yapıldığı evreyi,
  uygarlık ise, yiyecek üretiminin yanında meta üretimininde yapılmasıyla, ticaretin yapıldığı evreyi tanımlar.

  araştırmacılar; anaerkil yaşam tarzı ile tarihler öncesinde karşılaşmışlardır. bu anaerkil yaşam tamamiyle kadının akrabalarının oluşturduğu bir kümenin bir arada yaşamasına verilen addır. bu biçimde kadın en önemli rolü oynar. fakat ilginçtir ki; içinde bulunduğumuz veya ulaşmak için çabaladığımız uygarlık seviyesindeki toplumlar erkek baskın bir yaşamı benimseyen toplumlardır. oysa ne kadar eskilere dayandığı bilinmeyen, ataerkil toplum yapısından önce var olan ve çoğumuzun atalarınında mensubu olmuş olduğu bu yaşam tarzı uygar toplum ile ters düşmektedir.

  bir diğer taraftan bu anaerkil toplumda toplumsal ve cinsel ilişkiler ortak üretim, ortak mülkiyet çerçevesinde, eşitlikçi bir anlayışla sürer. fakat yine günümüz uygar toplumu özel mülkiyet ve sınıf ayrımına dayalı bir tarz sürerek bu anlayışla ters düşmektedir.

  bu durum evrimcilerle-karşı evrimcileri birbirini düşürmüştür tahmin edersiniz. darwin'in insan öncesi ilk yaratıklar olan hominidlerin * * * insansı maymunlardan geldiğini söylemesi üzerine tüm araştırmalar bu geçişin nasıl olduğunu öğrenmeye yönlendirilmiştir. sonuçta bu türün yani hominidlerin alet yapımı ve kullanımında bulunduğu ortaya çıkmıştır.

  işte insansı maymun kavramının maymunlardan farkı da bu noktada başlıyordu: emekle!

  Robert Briffault'un 'analar' adlı kitaplarında maymunlardaki ana şefkati, ilgisi, bakımı ve dişinin topluma öncülük etmesi, yol göstermesi gibi araştırmalarından bahsetmesi bu düşünceyi kanıtlar nitelikteydi.

  yani türümüzün insansılaşmasının ve toplumsallaşmasının öncülüğünü kadınlar yapmıştı!

  evrimci olmayanlar ise tarihöncei anaerkil yaşamı kabul etmemişlerdir fakat olmadığını da kanıtlayamamış, olduğuna dair sunulan kanıtları ise yalanlamışlardır.

  Demek ki; anaerkil yaşam, kadın ve erkeğin eşit şekilde, cins ayrımcılığının ve baskının olmadığı bir kollektivist düzen olarak tanımlanabilir. * * *
  3 ... steril mikrop
 5. 5.
  (bkz: drow)
  ... double cross
 6. 6.
  (bkz: iskitler) tarih sahnesinde görülen ilk türk topluluğudur.
  1 ... isigim sana asigim
 7. 7.
  anası erkilmiş toplumdur.
  2 ... so nice
 8. 8.
  insan-doğa mücadelesinde gerekli bir aşamadır. ataerkil toplum ise toplum-toplum mücadelesinde avantaj sağlar. yani sadece kültürel keyfiyetle bağdaştırılamaz.

  bir de yahudilerle özdeşleştirilmiş olması tesadüf olamaz. onların da son yüzyıla kadar olayı kaç neo kaçtan ibaret.
  ... tea man
 9. 9.
  insan neslinde hele ki günümüz türkiyesinde geçersiz toplumdur.
  Erkek kısmı yaratılışta sert tabiatlı kaba ve yönetimsel işleri yapmaya meyilli olduğu için ve kadın da naif daha yumuşak hilkatli olduğu için de ayriyeten geçersizdir.
  -1 ... nizamulmulk
 10. 10.
  türk toplumudur.

  şimdi efendim, türk toplumunu kadın yönetir. önce anne sonra karı.

  annenin kompleksleri, yapamadıkları, hırsları, ezilmişliği, eğitimsizliği, görgüsüzlüğü erkek çocuğuna aynı şekilde geçer. türk toplumunu yaratan kadındır. türk erkeği farkında olmadan annesi, sevgilisi ve karısı tarafından yönetilir. bilinçaltında hep o vardır. onun için hırs yapar, onun için şiddete başvurur. tek amacı ona kendini kanıtlamaktır.

  maalesef böyle. maalesef diyorum çünkü türk toplumu ortada.

  yiğidi öldür hakkını yeme. kürtler ataerkildir. kürtlerden hiç hoşlanmasam da o konuda haklarını veririm. kürt güruhu kadınını sallamaz. o yüzden kürt erkekleri türk erkeklerinden daha alfadır.

  hadi birbirimizi kandırmayalım. her türk'ün kafasına "la bu kekolar o güzelim avrupalı karıları nasıl ayarlıyorlar" diye geçirmiştir. özellikle sahil kesimlerinde falan. bunun cevabı burada saklıdır.

  türk her zaman kadının kölesi olmuş. tarihi biraz incelerseniz görürsünüz.
  1 -4 ... imagiro