1. 0.
  Arapların berberi,kıpti,yahudi,bedevi,etiyopyalı,türkten devşirme olması kadar büyük bir sorun değildir
  anadolu ve karadeniz insanı rum kökenli mi
  Ayrıca resim yorumlamayı bilen anlayacak ki türkler genetik olarak en çok kazak,kırgız,uygur gibi diğer türklere sonra da ingiliz,iskoç,irlandalı gibi britanya halklarına daha yakındır.
  7 ... kama tarkan dondu
 2. 1.
  çoğunluğu değil.

  türkler yani turanid ırk mensupları tek tip değil. günümüz ırklarının birkaçı hariç tamamı eski ırkların farklı nispetlerde birbiriyle karışması sonucu oluşmuştur. turanlı ırkın net şekilde belirmesi hunlar devrine denk gelir.

  avrasya'nın beyaz tenli, uzun boylu, renkli gözlü savaşçı halkı iskitler bulundukları bölgeden doğuya ve batıya yönelerek dağılırlar. doğuya, hazarın kuzeyi üzerinden orta asya'ya varan bu iskitler burada kuzeydoğu asyalı, orta boylu, tıknaz, buğday tenli, siyah saçlı, çekik gözlü, asyalı amerind-mongoloidlerle, iç asyalı mongoloidlerle ve güneyden iç asya'ya uzanan iranilerle karışarak hun ve sonrasında da Kök-TÜRKleri oluştururlar. karışımın yöreden yöreye farklı oranlarda olması türkler arasında boyları ve boylar arasında fiziksel farklılıkları ortaya çıkarmıştır.

  anadolu'ya gelen türkler ekseriyetle oğuzlardır, oğuzlar hem iskit, hem mongoloid, hem de irani genler taşıyan büyük bir boydur. anadolu'ya geldiklerinde özellikle kırsalda boş araziler ve otlaklar bulmuşlar, akın akın anadolu'ya gelmişlerdir. tamamen rumlaşan ve ermenileşen anadolu kavimleri ise kıyılara, adalara ve iç bölgelerdeki şehir merkezlerine sıkışmış durumda idiler. bu yüzden doğu karadeniz dışında ve şehir merkezleri dışında türkleşen rum unsur pek yoktur. doğu anadolu'da ise genel olarak ihtida yoluyla bir ermeni-türk kaynaşması ve türkleşme olduğu gerçektir.

  bugün türkiye toplumunun %60'ı türk'tür. bunun da en az üçte ikisi saf kandır diyebiliriz. yani nüfusun %40'ı 1071'de neyse bugün de odur. %20'lik bir unsur melezdir.
  2 -1 ... ateistvaiz
 3. 2.
  Bolu'luyum. Aile büyükleri bizim sülalenin bugünkü kazakistan taraflarından geldiğini söylüyor. Söylenilen tarihe bakılırsa Kıpçak türkü ya da türkleşmiş moğollardı ama anadolu gibi bir gen karmaşasında mutlaka başka ırklarla karışmışızdır. Zaten 187 boyunda sarı bir moğol da hayal edemiyorum:d
  1 -1 ... doktriner diktator
 4. 3.
  Türkiye de Türk yok. Burası anlaşıldı. Nerde la bu Türkler???
  1 -1 ... thomisus
 5. 4.
  türk, alman, rum, arap, kürt, iskoç vs olmak zerre kadar sikimde olmadığından cevabını düşünmediğim sorudur.

  tekrar hatırlatmak istiyorum;

  21 yy'da 2017 yılında yaşıyoruz.
  2 -2 ... tasaklara ufleyen adam
 6. 4.
  he, herkes, bütün dünya rum.bi siz rum diyenler has türk , has kürt, has orospu çocuğusunuz.
  1 ... imacivilengineer
 7. 5.
  (#38409099)

  Anadoluda yasayan kürtler de helen kokenli o zaman

  (bkz: kendi kendini mat etmek)
  5 ... kama tarkan dondu
 8. 6.
  insanların tipinden, burnundan belli. burunlar hep uzun.
  ... selia
 9. 7.
  ister kabul edelim ister etmeyelim türk olmak eskiden kan bağı değil inanç ve ülkü bağı ile oluyormuş. Kanımız canımız en son adem atada bir olduğuna göre bu tartışma niye?
  ... perle du desert
 10. 8.
  anadolu kadim helen diyarıdır. anadolu'da yerleşik olan herkesin dna'sında az ya da çok helenlik bulunur. kürtlerin yaşadıkları yerler coğrafi olarak anadolu dediğimiz bölgenin dışında kalır.
  1 -1 ... tacettin limoncuoglu