1. 1.
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin atomik boyuttan makro boyuta kadar yapılarını, bu yapılara bağlı olarak değişen fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve üretim süreçlerini inceleyen disiplinlerarası geniş kapsamlı bir bilim ve mühendislik dalıdır.
  Anadolu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 21. yüzyılın mühendisi olacak malzeme mühendislerini yetiştirmek amacıyla 1993 yılında kurulmuş olan Seramik Mühendisliğinin 2002 yılında isminin değiştirilmesiyle kurulmuştur. Bölümün yıllık öğrenci kontenjanı 50 kişidir. iki Eylül Kampüsündeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binalarında bulunan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 6500 m2 lik kapalı alana sahiptir. Bölüm, 6 Profesör, 5 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.  Malzeme mühendisliği eğitimi sırasında, öğrencilere genel mühendislik derslerinin yanı sıra hem geleneksel malzemelerin, hem de ileri teknoloji malzemelerinin üretimi, özellikleri ve karakterizasyonu öğretilmektedir. Malzeme üretim süreçleri, malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri, yüksek sıcaklık davranışları, kristallografi, x-ışınları, ileri teknoloji malzemeleri, elektronik malzemeler, faz diyagramları, hammaddeler, termodinamik, tasarım ve malzeme seçimi gibi dersler malzeme bilimi ve mühendisliği programı içindedir. Bölümde her öğretim üyesinin ve araştırma görevlisinin odasında kendisine ait internete bağlı bir bilgisayar bulunmakla birlikte, öğrencilerin de dünya ile elektronik iletişim kurabilecekleri internet bağlantıları, bilgisayar laboratuarlarında mevcuttur.  Malzeme mühendisliği eğitimi, ingilizce hazırlık sınıfı hariç dört yıl sürmektedir. Lisans eğitim dili ingilizce’dir. Öğrenciler eğitim süresince 60 işgünü staj yapmak zorundadır. Malzeme mühendisleri, metal sanayinden uçak sanayine, seramik sanayinden elektronik sanayine, polimer/plastik sanayinden otomotiv sanayine, üniversitelerden araştırma geliştirme kuruluşlarına uzanan geniş yelpazede iş bulma olanaklarına sahiptirler.

  Uluslararası ve ulusal bilim çevrelerinde tanınan ve takdir edilen genç, dinamik, deneyimli ve öğrencilerle kolay iletişim kuran bir öğretim kadromuz vardır. Bunun yanında bölüm uluslararası düzeyde Amerikadan Japonyaya kadar bir çok kuruluş ve enstitüyle iletişim ve işbirliği içerisindedir ve bu yüzden de dünyada ki diğer malzeme otoritelerince tanınmaktadır. Bölüm laboratuarları geleneksel ve ileri teknoloji malzemeleri incelemek ve araştırmak için yeterli bütün modern alet ve cihazlarla donatılmıştır. Mevcut olanaklarla bilimsel araştırmalar ve endüstriyel projeler yapılmaktadır. Bölümde Üniversite Araştırma Fonu, Devlet Planlama Teşkilatı, British Council, ayrıca yurt içi ve dışı özel ve kamu kuruluşlarınca desteklenen projeler yürütülmektedir.

  Bölüm, malzeme ve özellikle de seramik sektörüyle yoğun ilişkiler içerisindedir. Bu birlikteliğin sonucunda ortaya çıkan çalışmalarla, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içinde, TÜBiTAK, seramik üreticileri ve Anadolu Üniversitesi katkıları ile kurulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM) 1998 yılından beri hizmet vermektedir. Araştırma merkezinde sektörün gereksinim duyduğu analizler, testler ve projeler sürdürülmektedir. SAM, Türk Seramik Sektörünün dünya piyasalarında rekabet etmesi ve daha kaliteli ürün üretmelerine yardımcı olmaktadır.
  ... stavrogin