1. .
    Murat Belge'nin Mavi Anadolu hümanizmi karşısında yaptığı açıklamadır. "Mavi Anadolu, iyonya, Kemalizm, Köy Enstitüleri gibi bir hayali heterojen öğelerden kurulu bir ideolojik bütünlük yaratmışlardır."
    1 ... stella