1. 1.
  üzerinde düşünülmesi gereken karşılaştırmadır. selçuklu toplum yapısı osmanlıdan daha çeşitli gibi durmaktadır. osmanlıda sanki taşlar daha bir yerine oturuyor tabi bunda iktidarın tekleşmesinin payı nedir düz tarih bilgisiyle çıkarmak zor.

  savaş kronolojisini tarih bilgisi gibi vermişler sanki. oysa anadoludaki insanların yaşam çeşitliliğini sanki yeni ortaya çıkmış gibi şaşırarak karşılamamız ne kadar garip. üniversitede, askerde, gurbette karşılaşıyoruz ve içselleştiremiyoruz gibi.

  (bkz: tanımda hata olur)

  edit:anadolu selçuklu kastedilen yazmamışım benim hatam.
  1 ... dalgadubara
 2. 2.
  ilk olarak hangi selçuklu? sorusuyla karşılaşması muhtemel bir karşılaştırma.

  anadolu selçuklu devleti ile büyük selçuklu devleti arasında dağlar kadar büyük fark vardır.
  ... yagmadan donen viking cavusu
 3. 3.
  dinin yönetim üzerindeki etkisi şiiliğe bir tepki olarak sunni islam osmanlı döneminde iyiden iyiye kendisini hissettirdi. selçuklu sülalesinde , ilk devrede her şey öz be öz türk'tür. dil sadedir, arapça ve acemce'den korunmuştur. kurultay, yasa, oğuz töresi, 24 boy ve makamları, sağ ve sol kol ve bunların beylerbeyleri, boybeyleri, uc beyleri, alpler, oğuz adetince kımız içmek, şölen, vb. vardı. ayrıca top, çomak oynamak gelenektendi. sonraları her şey acemleşmeye başladı ve çok şey acem olmuşsa da türk töre ve geleneklerinden çoğu bu acemlikle birlikte yaşamıştır. kadın ilk devrede toplumda önemli iken, sonra din ve acem etkisiyle bir hiç olmuştur.
  ... drygt
 4. 4.
  anadolu selçuklu devleti, savaşlar neticesinde harabeye dönen boş anadolu topraklarını hem imara açıp türkleştirmek, hem de islam hüviyeti kazandırmak için baştan başa hamam, kervansaray, imarethane, cami, medrese ve külliye ile donatmıştır.

  osmanlı devleti ise anadolu'da selçuklular'dan kalan bir mirası devralmış, fakat bu mirası geliştirme yoluna gitmemiştir. osmanlı devleti en fazla istanbul'u ve balkanlar'da ihtida (islama geçiş) oranlarının çokça görüldüğü kosova, üsküp, bosna gibi bölgeleri imar ve iskan etme gereği duymuştur.

  not: selçukluların türk ahaliye yönelik yatırımlarının çokluğu su götürmez bir realitedir. fakat osmanlılar türk ahaliye değil arnavut, boşnak, arap gibi diğer müslüman ahalilere bu hizmetleri götürmüşlerdir. balkanlarda türklerin yaşadığı doğu rumeli yani, trakya, dobruca, deliorman, gerlova yörelerinde osmanlı medeniyet unsurları parmakla sayılırken, türk olmayan müslim unsurların yaşadığı batı rumeli yani kosova, makedonya, bosna bölgelerinde osmanlı medeniyet unsurları çok sık görülmektedir.
  1 ... tekyolkemalizm
 5. 5.
  anadolu selçuklu devleti;

  1. ticareti her şeyin önüne koyan, haçlılar filistinde orgy yaparken yardım yollamayan fakat aynı yıllarda bitlis için harzemşahlara saldıran, ukraynaya ticaret limanı ele geçirmek deniz aşırı sefer düzenleyen bir devletti.

  2. tek bir mağlubiyetle amı götü dağıtıp yıkıldı.

  3. devlet dili farsça, ordu dili türkçedir.

  4. halkın yaklaşık %10'u türklerden oluşurdu.

  5. fethettiği kayda değer bir toprak yoktur.

  6. devlet toprakları sultan çocuklarına paylaştırıp 5-10 sene düşük yoğunluklu bir iç savaş yaşanırdı.

  7. büyük selçuklu aracılığıyla gelen "fars" kültürü çok baskındır.

  osmanlı imparatorluğu;

  1. genişlemeyi, cihadı kutsallaştıran, kenya'dan fasa, endonezyadan urallardaki tatar hanlıklarına kadar yardım maksadıyla asker, subay, top, tüfek, erzak, gemi gönderen askeri bir imparatorluktu.

  2. yıkıldı yıkılacak denildiği 1736'da dahi girdiği savaşta önce kalelere yerleştirdiği az sayıda askerle rusları ukraynada oyalarken, venediği denizde tokatlayıp yunanistan ve egeden atmış, bütün gücünü sırbistana yoğunlaştırıp 70 bin alman askerini imha ederek belgradı geri alıp avusturyayı savaş dışı bırakmıştı. diğer cephelerin kapanmasıyla bütün ordularını rusya üzerine sürmeye hazırlanırken de rusların "barış gelsin", "analar ağlamasın" teklifiyle savaştan çekilmesine izin vermiştir.

  3. devlet ve ordu dili türkçedir.

  4. anadolu halkının 3/2'si türklerden oluşurdu.

  5. 15. yy'dan sonra "fetih" olayının bokunu çıkaracak kadar sağa sola saldırmıştır.

  6. "ya devlet başa ya kuzgun leşe" düsturu devletin ana felsefesiydi.

  7. şahsına munasır bir kültürü vardır.
  3 -1 ... yagmadan donen viking cavusu