1. 1.
  ikinci gıyaseddin keyhüsrev,
  türkmen isyanlarının çıkması,
  kösedağ savaşı,
  anadolu'nun moğol hakimiyetine girmesi,
  kösedağ'dan sonra kurulan beyliklerin güçlenmesi,
  veraset sistemi.
  1 -2 ... ece kscg
  #7599103 :)
 2. 2.
  en önemlisi otoritenin zayıflığı ile birlikte; üzerinde egemenlik kurulan toplulukların başkaldırı ve isyanları sonucu meydana gelen nedenlerdir...

  birkaç örnekleme yapmak gerekir ise:

  "Taht kavgaları",
  Oğuz isyanları,
  Haçlı seferleri,
  Atabeylerin bağımsız hareket etmesi ,
  Abbasi halifeliğini korumak için büyük mücadelelere girmeleri,
  Fatimiler ve Şiilerin yıpratmaları,
  Şehzade ayaklanmaları,
  Karahitayların istilası,
  Batınilik hareketleri,
  Ülke topraklarının hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,
  "Kötü yönetim"...
  4 ... senyolcubenhanci
  #7599161 :)
 3. 3.
  başlığı görünce dedim ki; kesin birinin ödevi var, işi kolaya getirip, sözlükteki kalabalıktan faydalanmaya çalışıyo, sonra başlığı açanı görünce dedim ki, yanılmışım...

  neyse, koskoca devletin yıkılma nedenlerini biz 19 kelime, 6 maddede yazabiliyorsak, zaten vay o devletin haline... bir tane de ben yazayım o zaman...

  taht kavgaları...
  5 ... chacal
  #7599174 :)