1. 1.
    saadete gel diye devam eden seçim sloganı.
    ... alabisnickersye