1. 1.
    ekşide daha çok gördüğümüz hiçbir şeyi beğenmeyen tiplerdir.
    ... being a dwarf