1. 1.
  tema: bir edebi eserde veya herhangi bir yazıda işlenen konuya denir.
  ana fikir: bir edebi eserin veya herhangi bir yazının anlatmak istediği, dile getirmek istediği şeydir. yazarın amacını dile getirir.
  1 ... zaga
 2. 2.
  Peder ile baba arasındaki farklar.
  ... falcata