1. .
    bağımlı ve bağımsız değişkenin dışında, araştırmada bu değişkenleri etkileyebilen değişkene denir.
    ... unique270