1. 1.
    *

    küfür etmeye hazır bünyelerin önceden üzerinde anlaştığı konudur. ana bacı karıştırılmayacak direkt zat-ı muhtereme sövülecektir.
    5 ... scarlet