1. 1.
    An itibarı ile online sayısının gittikçe düşmesi durumudur.
    1 ... ezgi35