1. 1.
    bir realite.

    zira ammanda am harf topluluğu vardır.
    -2 ... r00kie