1. 1.
  ingiltere'nin istanbul büyükelçiliği askeri ateşesi, amiral john michael de robeck'in, 21 Ağustos 1920'de Vahdettin'le görüştükten sonra ingiltere'ye gönderdiği rapordur.

  --spoiler--
  Vahdettin, Türkiye'nin ölüm fermanı demek olan Sevr Anlaşması'nın imzalanması için emir verirken gelecekte ingiltere'nin yardımına dayanacağı ümidi beslediğini, Yaşayacak olduğu takdirde bir dost yardımına ihtiyacı olduğunu belirtmiştir...
  --spoiler--

  kaynak: istanbul ingiliz büyükelçiliği gizli belgeleri. belge no: 14.
  2 -1 ... protest sanayici
 2. 2.
  vahdettin sevr'i imzaladı mı?

  --spoiler--
  hayır, imzalamadı. neden?
  çünkü o sırada osmanlı mebusan meclisi kapatılmıştı. prosedüre göre antlaşmayı önce meclisi mebusan'ın görüşüp kabul etmesi, sonra da imzalanmak üzere sultan vahdettin'e göndermesi gerekiyordu. tabii meclis o sırada kapalı olduğu için görüşülemedi. dolayısıyla vahdettin'in masasına dahi gitmedi sevr antlaşması. ama kime sorarsanız "hain vahdettin sevr'i imzalamamış mıydı?" derler.

  nitekim meclisi mebusan kendi kendisini 11 nisan 1920'de feshetmiş, sevr antlaşması ise bundan 4 ay sonda, yani 10 ağustos'ta imzalanmıştı ama yürürlüğe girebilmesi için meclisin ve sultan'ın imzalaması şartı vardı. böylece sevr hukuken geçerlilik kazanmamış bir antlaşma olarak kalmış, zaten bir süre sonra bunun gerçekçi ve uygulanabilir bir antlaşma olmadığına kendileri de ikna olan itilaf devletleri 1. inönü savaşı'nın ardından, 21 şubat 1921'de sevr'in bazı maddelerinin hafifletilmesi ve böylece kabul ettirilmesi için londra konferansını organize etmişlerdi.
  --spoiler--
  2 -1 ... leftist mevlana