1. 1.
  1861-65 yılları arasında yaşanmış savaştır.savaş, güney in kölelik yanlısı eyaletlerinin köleliği kaldırmak isteyen kuzeye karşı federasyon dan ayrılıp ayrı bir konfederasyon kurmak istemesi ile çıkmıştır. federal devletin başında (kuzey) abraham lincoln vardır. köleliğin kaldırılmak istenmesinin asıl nedeni: kuzey eyaletleri ağır sanayi kalkınmasını gerçekleştirmeye başalmıştır. güneyde ise tarım birincil endüstridir. köleler de bunun belkemiği. kuzey sanayileşirken gerek duydugu ucuz işçi talebini karşılamanın yolu olarak köleliğin kaldırılması yolunu seçmiştir. avrupa dan gelen göçler tam anlamı ile yeterli değildir. kölelik kaldırılırsa kuzeyin umudu işgücü mobilitesinin sağlanarak güneydeki kölelerin kuzeye çalışmaya gelmesi idi. bu da hali ile güneyin işine hiç gelmiyordu. savaş kuzeyin galibiyeti ile son buldu. güneyin ekonomisi bu durumdan çok etkilendi. buna tepki olarak 1866 da güney eyaletleri merkezli ırkçı ku klux klanörgütü kuruldu. bu savaşta ilk kez zenciler amerika için (kuzey tarafında) savaşmışlardır. bunu anlatan film için (bkz: glory) ** * savaşta 620 bini asker olmak üzere 970 bin kişi ölmüştür.
  9 ... balsikeste baysungur
 2. 2.
  (bkz: csa)
  ... imhotep
 3. 3.
  ten renginin eşitlik ve özgürlüğün önüne geçemeyeceğini, köle taciri güneylilere anlatmış savaştır.
  2 -1 ... legend of the stranger
 4. 4.
  köleliğe şiddetli biçimde ihtiyaç duyan tarımcı güney eyaletleri ile endüstrileşmiş ve kalıcı bir açık toplum olma yolunda hızla ilerlemekte olan kuzey eyaletleri arasındaki sürtüşme 6 kasım 1860'da kölelik karşıtı görüşleriyle bilinen abraham lincoln'ün başkan seçilmesiyle doruğa ulaşır. güney carolina,mississippi,florida, alabama, georgia, louisiana ve texas ardarda birlikten ayrılarak konfedere eyaletleri oluştururlar. 12 Nisan 1861 de konfederelerin açtığı ateş sonucu sıcak savaş başlar. virginia arkansas, tennessee, kuzey carolina'da birlikten koparak konfederasyona katılır. savaşın ilk çarpışması washington'un güneyindeki bull run denilen yerde gerçekleşir ve kuzeylilerin yenilgisiyle sonuçlanır. bu noktadan sonra güney orduları ardarda kazandıkları zaferlerle kuzey eyaletlerini tam anlamıyla işgal eder. ancak daha önceki savaşlarda her iki tarafda çok güç kaybetmiştir ve tekrar seferber edilen kuzeyli insan gücü sayesinde güney orduları zorda olsa püskürtülür. bu noktadan sonra güneyin gerilemesi başlar. güneyli komutanların zamansız hatalarıda bu gerilemeyi hızlandırır ve atlanta'daki son yenilgi güneyin sonunu getirir ve 15 aralık 1864 te güney ordusunun dağıtılmasıyla savaş sona erer.
  2 ... cemuzan
 5. 5.
  savaşın asılı nedeni kölelik değil endüstrileşmiş kuzey eyaletlerinin ucuz hammadde ve iş gücü ihtiyacıdır. kölelik yalnızca bahanedir. güneyliler ürettikleri pamuğun büyük kısmını ingiltereye satmaktadırlar. kuzeyliler bu durumu önleyerek pamuğu kendileri işlemek istemiştir. ayrıca köleliğin kaldırılmasıyla güneydeki köleler daha iyi iş imkanlarına sahip kuzey eyaletlerine göç edecekler ve kuzeydeki fabrikalar ucuz işçi çalıştırabilecektirler.
  6 ... son of the sun
 6. 6.
  Abraham Lincoln'ün ucuz iş gücü mantığını hayata geçirme çabasıdır. Bi nevi şimdiki kapitalist amerikanın temellerini atan savaştır. Herkese özgrlük köleliğe hayır sloganıysa sadece bu politikanın makyajıdır.
  3 ... anarchist penguen
 7. 7.
  bir savas haricinde, saldıran taraf her zaman kaybetmiştir. o savası da kuzey almıstır.
  ... syme
 8. 8.
  (bkz: glory)
  1 ... pluto the planet
 9. 9.
  dünyanın en önemli ve organize iç savaşıdır.bu savaşın kuzey tarafından kazanılmasının temelinde siyahların özgürlükleri için savaşa kuzey tarafında katılmasıdır.hatta sadece siyahlardan oluşan bir tugayları bile vardı.ama asıl tezat (tabi benim bildiğim kadarıyla) siyahların rütbesinin birkaç istisna haricinde çavuşluğu geçememesiydi.

  kuzeyin insan ve teknik gücüne karşın güneylilerin yüksek savaşma becerisi savaşı neredeyse güneylilerin kazanacağı bir duruma getirmişti.ancak kuzeyin en başarılı komutanlarından sherman'ın doğu yürüyüşü birlikleri daha çok batıda konuşlanan güneylileri bozguna uğratmış ve kuzeyi muzaffer kılmıştır.
  4 ... antensiz karafatma bocegi
 10. 10.
  kendi içinde savaşmış bir ülke olmasına rağmen amerika'da bu savaşın sonunda halklar arasında bir kan davası oluşmamaştır. oysa bizim içimizde bu boyutta bir savaş(terör hariç) olmamasına rağmen insanlar arasında ayrımcılık çok büyüktür. belki de bu yüzden hiç bir zaman güçlü bir ekonomi oluşturamıyoruz.
  4 -1 ... isimde gucumdeyim