1. 1.
  edip cansever harikası.

  I.

  Elleri el gibi kocaman
  Beyazda bir nokta gibi kocaman
  Kocaman bo$luğun küçülttüğü her $ey gibi
  Biriyle kendini artırıyor durmadan
  Biriyle koyunlar gibi güdüyor ötekini
  Ayaklarını gizliyor bir köpekle
  Evine dönerken sonsuza geçen
  Göğü kullanıyorken maviye
  Günümüzden sesler alıyor, sesleri
  Sürekli, dingin, acısız
  Acımaktan kurtulmu$ yerlerine
  Sonra duvardan duvara çizilerek
  Ölü bir korkunçluğu ta$ıyor
  Sen, hey, duvarlar gibi öldürülmek!
  En yeni tam-tamları dünyamızın
  Ya da kendisiyle bırakılması insanın
  Sizi
  Sizleri selamlıyor i$te.

  Doğrusu elinizden ne gelir ki
  Siz dolgun ya$amaya bakın günleri.

  II.

  Çıkacaksanız çıkın, daha karar vermediniz mi?
  Baktıkça bakıyorsunuz kendinize
  Yeti$ir! bu da hiç konu$mayan adam yapıyor sizi
  Körükler, dev kapılar, balık solungaçları gibi
  Emiyor sizi yalnızlık
  Kurtarıp rahata geçirin ellerinizi
  i$te bir kadın kadına geçiyor yürürken
  Sizi alıyor, sizi ölçüyor, sizi yapıyor kendinize
  Açığa koyuyor sizi
  Bilip de söyleyemediklerinizi
  Eve dönmeyi, yemek yemeyi, uykuya dalmaları
  Bana sorarsanız ters çevirin uykuları
  Alın $u adını 'ben' koyduğunuz geceyi
  Bakınca göreceksiniz, daha bakınca bir ötekini
  Geceler, i$te geceler
  Gündüzler, i$te gündüzler
  Beyaza siyah penguen sürüleri gibi.

  Ama elinizden ne gelir ki
  Siz dolgun ya$amaya bakın günleri.

  III.

  Bu gözler onunla az mı ya$adınız gözleri
  Bu dudaklar onunla az mı sevi$tiniz
  Bana kalırsa gözleri saklamalı
  Eliniz yok mu, bastonla i$ görmeli
  Ya da bo$luğa takılmı$ bir eldiven
  Asılın, kurtarın hemen
  Az $ey mi kurtarıp rahat etmek
  Ellerle gözleri
  Bir penguen
  Ni$anla pengueni
  Siz kırmızı yerler, kırmızı saçlar severdiniz
  O penguen
  Bir anahtar, bir pencere, bir horoz tüyü
  O penguen
  Çay masaları, öğle yemekleri, gezintiler
  O penguen
  Ölmek mi diyoruz, susturun ölümleri
  O penguen
  Penguen penguen
  Hiçlikle kesilen tahin helvaları gibi
  Güne$i eriten çocuk ba$ları gibi
  Bir tramvay gibi, günümüzde kö$e ba$ları yapan
  Serüvenler, hafta tatilleri
  Penguen
  Vur dü$ür pengueni

  Ama elinizden ne gelir ki
  Siz dolgun ya$amaya bakın günleri.

  IV.

  Her evde bir çekirdek gibi insan ağaçları
  insan elleri
  O penguen
  Penguen penguen
  Soğuk su tadında kadın yüzleri
  Bir sabah denizinde belirsizliğe giden
  Dörtnala atlar gibi bitmezlik içinde
  Örülmeden kazağınız
  Dokunmadan çorabınız işte
  Hayata yerle$en pe$in iplikler gibi
  Sevinme iplikleri
  Kıskançlık iplikleri
  Beni biliyorsunuz ya, öyle sakin
  iplikleri
  Penguen penguen
  Vur dü$ür pengueni
  Ama nasıl, daha karar vermediniz ki.

  Doğrusu elinizden ne gelir ki
  Siz dolgun ya$amaya bakın günleri.

  V.

  Siz değil, o kadar ayrı gidiyor ki sizden
  O ne mi, yaşadıklarınız belki
  Bir umut oluyorlar sizden önce
  Bir a$k oluyorlar, belki de bir ürperti
  Siz sabahları $ehirlere bakarsınız
  Siz sabahları dünyalara bakarsınız $ehirlerden
  Bir deniz, bir itfaiye eri
  Bir pencere sokağa girdi girecek
  Damları çiziyordur istemenin elleri
  Bir çocuk kiremitlerle karı$ıyordur
  Cam kırıklarıyla bir kedi
  Bir vapur girintiler yapıyordur anılarda
  Ya$amanın hızları gibi
  Eski bir gündüzü açıyordur bacaklarınız
  Ve elleriniz
  Sevi$enleri avlıyordur bir bitmeyende
  Ölüler gülüyordur ölüler
  Kırın $u sürahileri !
  Soğukta durdurulmu$ boyunlar gibi
  Ve i$te
  Sizi gösteriyordur sizi
  Bu yoksulluk odası
  Bu kupkuru tahta
  Tahtaya geçiyordur dü$ünme sürüleri
  Bir yağmur bir yağmur.

  Ama elinizden ne gelir ki
  Siz dolgun ya$amaya bakın günleri.
  3 ... ceviz agaci