1. 1.
  Amcazade Hüseyin Paşa (d.1644 - ö.1702) II. Mustafa saltanatında, 11 Eylül 1697 - 4 Eylül 1702 tarihleri arasında dört yıl onbir ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. 1644 yılında doğduğu sanılıyor. Köprülü Mehmed Paşa'nın kardeşi, Hasan Ağa'nın oğludur. Bu yüzden "Amcazâde" olarak anılır.

  Gençliğinde babasının Bulgaristan'ın Prevadi kasabasının Kozluca köyündeki çiftliğinde serbest bir hayat sürdü. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana seferine katıldı. Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine sadrazama olan yakınlığından ötürü tutuklandı. Çok geçmeden kaptan-ı deryalığa atandı ve Sakız adasının geri alınmasını sağladı. Kendisine Sakız'ın muhafızlığı verildi. 1696'da ikinci kez istanbul kaymakamlığına getirildi. O yıl Belgrad muhafızlığına getirildi.

  Osmanlı ordusu Zenta savaşında ağır bir yenilgiye uğrayınca 1697'de Amcazâde Hüseyin Paşa tam bağımsız iş görmek koşuluyla sadrazamlığa getirildi. Vergi sistaminde, ordunun teşkilatında ve eğitiminde, kürekli gemilerden oluşan eski donanmanın yerine yelkenli gemilerden oluşan yeni bir donanma yapılması gibi konularda büyük değişiklikler yaptı.[1] Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın yardımıyla denizcilikte başarı sağlandı. 1702'nin Eylül ayında burada öldü. Cenazesi istanbul'a getirilerek Saraçhanebaşı'ndaki türbesine gömüldü. *
  1 ... esprimakinasi
 2. 2.
  halen boğazda ayakta kalmış en eski yalı yı inşaa ettiren paşadır.
  1 ... imhotep
 3. 3.
  döneminde karlofça anlaşması imzalanan osmanlı sadrazamıdır. köprülü ailesindendir (köprülü mehmet paşa 'nın yeğenidir).

  çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra devletin zor durumu ve daha önce verdiği bazı isabetli kararlar dikkate alınarak (bu makama getirilmesi teklif edilince amcasının koştuğu şartı (sadrazam olunca hareketlerinde bağımsız olmak, işine karışılmaması) koşarak) sadrazamlığa gelmiştir.

  sadrazamlığa geldikten 2 yıl kadar sonra 15 yıldır süren savaşın artık daha fazla sürdürülemeyeceğine kanaat getirmiş ve padişahı ( ikinci mustafa ) ikna ederek anlaşma imzalanarak (karlofça anlaşması) savaşın sona erdirilmesini sağlamıştır. bazı ıslahatlar yaparak devletin iç işlerinde bazı düzelmeler sağlamıştır. ancak ulemanın bazı önde gelenleriyle arası bozulunca giderek otoritesi kısıtlanmıştır. gelişmeler üzerine görevden ayrılmak istnmiş, fakat talebi kabul edilmemiştir. ancak sağlığı çok bozulunca görevden ayrılmıştır. zaten görevden ayrıldıktan 2 hafta kadar sonra da vefat ettiği belirtilmektedir.

  (kaynak : wikipedia'dan özetlenmiştir. http://tr.wikipedia.org/w...B1_H%C3%BCseyin_Pa%C5%9Fa )
  ... usualsuspects
 4. 4.
  resmî belgelere tarih atılma zorunluluğu getiren osmanlı sadrazamı.
  ... luzumsuzbiliyorum