1. 1.
    içinde bulunduğu vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeden am peşinde koşan determined dedicated erkeklerdir.
    1 -2 ... garibangenc52