1. 1.
    son derece az bilinen bir sorunsaldir...
    5 ... erectof
  2. 2.
    ambü ney?
    2 ... barkhausen krakeri