1. 1.
    Topraklarını kapitalist sermayeye kurban vermek istemeyen yerli halkın haklı ve onurlu isyanıdır.
    2 ... i belong to che