amasya da çiftçilerin traktörlerinin haczedilmesi başlığına bugün entry girilmemiş.