1. 1.
    başta hataylı yazarlar olmak üzere sözlüğe yöneltilmiş bir sual.
    ... bedreddin