1. 1.
    M.c. beardsley ve w.k. wimsatt'ın rus biçimciliğinden etkilenerek new criticism(yeni eleştiri) görüşü kapsamında yazdıkları bir makalenin berna moran tarafından türkçe'ye çevrilmiş adıdır. Orjinal adı "the intentional fallacy" olan bu makaleye göre bir edebi eser eleştirilirken, yazarın amacını bilmenin, eleştiri için yararı ve gereği yoktur. Yazarın amacı tam olarak bilinemez, bilinse bile yazarın yapmak istediği ile yaptığı şey yani amacı ile eseri arasında her zaman paralellikler olmayabilir çünkü ikisi çok farklı şeylerdir. Eserin anlamı sadece metindedir.
    1 ... dionysos tragedia