bugün

değişken akım.
dalga biçimi zamana bagli olarak degisen ve ortalama degeri 0 olan periyodik akim.
ingilizce alternatif akım
belirli periyodlar halinde kendini tekrarlayan akımdır.
örneğin kullandığımız şebekedeki akım saniyede 50 kez yön, şiddet ve değer değiştirirken gözümüz bunu farketmez.
Genliği ve yönü peryodik olarak değişen elektrik akımı.Yönü sabit olan doğru akıma göre tersdir.AC bir gücün olağan dalga formu bir sinüs dalgasıdır.Yine de farklı uygulamalarda üçgen ve kare dalga gibi değişik dalga şekilleri de kullanılmaktadır.
italiano'nun girdiği entry'nin en önemli sebebidir. nikola tesla'nın bulduğu alternatif akım elektriğin çok az enerji harcayarak çok uzaklara ula$abilmesidir. direkt akımla bu mümkün değildir.
ac ile ifade edilen elektrik terimi. gunlük hayatda kullandıgımız elektrık akımıdır aynı zamanda
doğrudur günlük hayata egemendir.şöyleki bizim 220 volt dediğimiz elektrik aslında 180 v - 240 volt arasında dalgalanır.
devre analizi dersinde hoca alternatif akımı incelerken imajinel düzlemden faydalanıyoruz dediğinde saçmalayıp eğitim hayatından kopup gidesim gelmişti.

şu anda da pek bişi bilmiyorum ama ilk anda geçirdiğim o şoktan kurtulmakta bişidir.
"alternating current"dan gelir adi. sinusodial akim seklidir. akim - zaman grafigi sinus dalgasi seklindedir.

e : 2,71... sayisi
j : karesi -1 olan sayi
w : acisal hiz (2.pi.f.t - (f: frekans))

olmak uzere;

" e^jwt= coswt + j.sinwt "

denklemi kullanilarak cozulur.
nikola tesla nın bulduğu ve ayrı zamanlarda değişken özellik gösteren akımdır.
(bkz: tesla)
yazılanları okumadan önce ve sonra zerre anlamadığım akımdır. * *
şehir şebekelerinde kullanılan akımdır. değişken olduğundan şehir ışıkları uzaktan bakıldığında yanıp sönüyor gibi görünür.
anadolu üniversitesi radyosu radyo a da dj oguzhan in sundugu programin adi.
doğru akım a alternatif olan bir akımdır ve bu yüzden bu ismi almıştır.
zamana göre yönü ve şiddeti değişen akımdır. genelde bir sinüs fonksiyonu şeklindedir.(böyle olmadığı durumlar da vardır) yani prizdeki 220v aslında sabit bir gerilim ve akım değerine sahip olmayıp şiddeti ve akımın akış yönü sinüs formuna uygun olarak saniyede 50 defa değişir. ben bizzat osiloskopta gördüm, hatta dokunup tüm vücudumda hissettim, dehşete düştüm!!!

Genlik
|............MM..............................................Üst Tepe Değeri
|.........M......M...........................................................
|.......M..........M.......................... Akımın prizdeki faz ucundan
|......M.............M........................ nötre doğru aktığı zaman
|....M................M....................... aralığı
|...M...................M.....................
|..M.....................M.....................................................
|.M.......................M....................................................
|M.........................M...................................................
|================================== Zaman Ekseni
|............................M.........................M.......................
|.............................M.......................M........................
|..............................M.....................M... Akımın akış yönünü
|...............................M...................M.... değiştirip nötrden
|................................M.................M..... faza doğru aktığı
|..................................M..............M...... zaman aralığı
|...................................M...........M........
|.....................................M.......M...............................
|.........................................MM.................Alt Tepe Değeri
günümüzde evlerimizde kullandığımız alternatif akımdır. şayet doğru akım kullanıyor olsaydık sevgililer gökyüzünden muhtemelen mahrum kalacaklardı. nedeni ise doğru akımda elektrik kabloları halen tepede ve ağ şeklinde karmaşık bir halde olduğundandır. ayrıca doğru akımda maliyet, elektron veya elektrik kayıpları, verimsizliği söz konusu olduğundan tercih edilmemesi gayet doğaldır. Fakat bir alternatif akımda ise olaylar tam tersinedir. tamamiyle verimlidir, maliyeti daha düşük ve akımı aynı doğrultuda dönüşümlüdür. doğru akımda bu mümkün değildir.
Devredeki yönünü devrenin sabitlerinden bağımsız bir frekansla periyodik olarak değiştiren elektrik akımı. Frekansı f olan bir alternatif akım, en basit biçimiyle I=In sin (2¹ft) formülüyle ifade edilir. Burada t zamanı, In ise akımın aldığı en yüksek değeri göstermektedir. Böylece ifade edilen alternatif akım, alternatif akımların en çok bilinen ve
kullanılanı, yani sinüzoidal akımdır. Alternatif akımın zamana göre grafiği, her periyotta aynı biçimi gösterir. Her bir yarım periyoda alternans denir ve bir periyot süresince akım şiddetinin iki alternansının cebrik toplamı sıfırdır. Alternatif sinüzoidal akım, homojen bir manyetik alan içinde, uçlarında birer bilezik bulunan bir sarımın periyodik olarak döndürülmesiyle kolayca elde edilebilir.

Kaynak: http://www.yeniansikloped...natif-akim/#ixzz2OPwi7NTR
zamana bağlı değişen akımdır. bol bol integral hesabı yapmaya elverişlidir. şehir cereyanı alternatif akımdır. 3 fazlıdır. endüktif, kapasitif. reaktif.
nikola tesla`nın ilan-ı aşkıdır.
ac dc fizigin en boktan konusu.
Nikola tesla'nin edison a olan askininin gelgitlerini anlattigi unlu bir edebi eserdir. Siir gibi bulustur.
ilk çıkan modeli, imalatında kullanılan dinamo sargısının, içinde döndüğü manyetik alanın izdüşümlerine göre yön ve miktarı değişken olarak verdiği akımdı.