1. 1.
  altın orda devleti moğol,
  safevi devleti ise türktür.

  tanım: safevi devleti'nin alacağı versus.

  (bkz: entry nick uyumu)
  #26362145 :)
 2. 2.
  Safevi devleti hain altın orda değildir. Ikisi de Türktur ve Türkler tarafından yikilmistir.
  #26362155 :)
 3. 3.
  altınlı olan zenginse alacaktır.

  safevi sefilden geliyor olabilir.

  bu yüzden altın orda diyorum.
  #26362163 :)
 4. 4.
  altın orda devletinin alacağı versus. safevi devleti türk olmasına karşın sırf sünni diye binlerce türkü katletmis olan bir lidere sahip olan bir devlettir ve sürekli osmanlı devletini zarar verecek faaliyetlerde bulunmustur.

  altın orda devleti ise ruslara baskı yaparak uzun süre rusları tarih sahnesinden uzak tutmus ve bu sayede ruslar uzun bir süre türklerin başına bela olamamışlardir.
  #26362213 :)
 5. 5.
  altın orda, sonradan türkleşen bir hanedana ve tamamen türk olan bir halka sahipti. emir timur tarafından yıkılmış ve sonrasında topraklarında nogay, kırım, kazan, sibir, kasım gibi hanlıklar kuruluştu. bunlardan kırım hanlığı 18. yy'ın neredeyse sonuna kadar yaşamıştı. altınorda, bugün rus topraklarında türklerin bulunmasının en büyük müsebibidir. iyi ki kurulmuştur.

  safevi devleti, şah ismail tarafından kurulmuş bir türk devletidir. sanılanın aksine çaldıran'dan sonra yıkılmamış, 1736'ya kadar varlığını korumuştur. sonrasında kurulan afşar hanedanı da iran'ı yaklaşık 1800 yılına kadar yönetömiştir. afşarlardan sonra ise yine türk olan kaçar hanedanı kurulmuş ve bu hanedan iran'ı 1925'e kadar yönetmiştir. safevi devleti olmasaydı bugün iranda çeşitl kaynaklarda sayıları 20-30 milyon arasında değişen azerbaycan türkleri ve belki hatta yine sayıları 5-7 milyon arasında değişen ve iran'ın doğu sınırlarında yaşayan türkmen-özbek-kırgız aşiretleri olmazdı.

  bu iki devlet kuruldukları yerleri türkleştirmeleri, türkler tarafından yıkılmaları ve sair konularda gözümde aynıdır. iyi ki kurulmuşlardır efendim.
  #26362250 :)
 6. 6.
  .
  altın orda diyeceğim versus altın orda devleti hoşgörü ile ünlüdür mesela baba şamanizm e inanırken oğul müslüman idi ve birbirine karışmazlardı safevilerde bu hoşgörü görülmez.

  ne yazık ki altın orda devleti yıkılınca rus çarlığı oluşmuştur ama güçlü olduğu dönemlerde rusların güneye inmesini engellemiş hadlerinin bildirmiştir.
  #29456504 :)