1. 1.
    Kıyaslanaması yapılanayacak versustur. almanyadaki ırkçılığa karşı gelen milliyetçi ikiyüzlülüğü falan diyenler var kestirmesinler kellelerini. Almanyadaki türkler ne zaman alman polisini askerini öldürdü ne zaman almanyayı bölmeye çalıştı ne zaman fistan giyip hendek kazdı. Kürtler bu ülkenin yüz karasıdır.
    1 -2 ... laik beyefendi
  2. 2.
    (bkz: alman kürdü)
    -1 ... masklavi