almanya da 400 euroya araba alabilmek başlığına bugün entry girilmemiş.