1. 1.
    Ey her şeyi nizamına göre yaratan allah madem her şey yerli yerinde düzenli yaratılmış o zaman tavukların ve deve kuşlarının kanatları var neden uçamıyorlar. Demek ki ters giden bir şey var.
    ... karizmatikyazar