1. 1.
    Ateistin allah tarafından yarısında çarpıldığı için tamamlayamadığı soru.
    ... asuregibisurat