1. 1.
    doğrudur. bunu inkar eden de kafirdir.
    #26234369 :)