1. 1.
    Kibarca çalışın da allah size de versin demek istiyor olabilir. Hani diyor ya cenabı allah "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur./necm-39" Fakat unuttuğu bir şey vardır. Aynı allah:
    Bakara Suresi, 177. ayette,

    "Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). işte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır." Buyurmaktadır.

    Yani sözün özü şu: fakirin tembellik yapması, zengini sorumluluktan kurtarmaz. Hesap her ikisine de vardır. Birine neden çalışmadığı diğerine neden dağıtmadığı sorulur. Sorulur ama allahın sorgulaması (fiyemanillah) dünyadakilere benzemez.
    2 ... gazeloglu