bugün

Dinimize göre allah katında tek din islamdır, iman etmeyen, müslüman olmayan cennete giremez. Çok kötü bir insan olabilirsin. Ancak içinde Allah korkusu ve peygamber sevgisi varsa(Zaten bunlar varsa nasıl kötülük yapabilirsin ayrı konu ama) günahlarını çektikten sonra cennete girecektir. Lakin melek gibi bir insan bile olsa, (sana bu nimetleri vereni, bu zekayı vereni, yaratanı araştırıp öğrenmediğin iin olsa gerek) allah'a inanmıyorsa yeri cehennemdir.
faşist müslüman zırvalamalarına güzel bir örnektir. zira kuran-ı kerim'de meryem ana ile ilgili bir çok ayet vardır. bunları bilmeyip ortada müslümanım diye dolaşmak cehalettir.

"Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihi mine'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevti hakkun..."

demek ki neymiş?

eksi oy editi: ne çok cahil varmış ya. islam sizin düşündüğünüz gibi değil ama yüzleşmek zordur gerçeklerle.
islam dininin bir kur'an ayetiyle desteklediği inançtır.
aslında tüm dinlerin indiriliş vaktinde islam olduğunu, tüm kitapların furkan olduğunu bilmeyen kimsenin aklı sıra yakaldığı açıktır.

bozulmalardan sonra islam içerisinde 72 fırka hadisesi de var iken bunu dillendirmek pek safça olur.
tüm dinlerin özünde islamdan farklı olmamasının yanında diğer dinlerin insanlar tarafından değiştirilmiş olmasıyla açıklanabilicek gayet mantıklı söz.
yani hristiyanlığın özüne laf söyleyen yok, ama gidip hz.isa, baba-oğul vs deyip saçmalarsan o zaman evet tek din islam olur. ki 20 küsür farklı hali olan bir kitabın* ve dinin doğruluğu, özlüğü kalmasın bi zahmet.
asıl garip olan allah'ın kuran'ı koruma altına alması fakat daha önceden, kuran'dan önce bunu yapmanın aklına gelmemesidir. tecrübe eksikliği herhalde.
kuran-ı kerim'de ayetle belirtilen durumdur.

insanoğlunun varlığından bugüne indirilen bütün kitaplar, bütün dinler, bütün peygamberler şüphesiz doğru olanı göstermiştir.

hiçbir kutsal kitap boş yere indirilmemiştir. her peygamber şüphesiz en zor sınavlardan geçmiş, allah'a olan inançları sınanmıştır.

indirilen diğer kitaplar insanların kendi menfaatleri doğrultusuna değiştirilmiş, tamamen saptırılmıştır. bu nedenle diğer dinler hak dini olmaktan çıkmıştır.
islamiyetten önce binlerce peygamber, irili ufaklı binlerce kitap dünyaya allah tarafından indirilmiştir. Bunlardan 49 tanesi büyük peygamberlerdendir. 4 tane de büyük kitap vardır. Hem peygamberler, hem de kitaplar haktır. Lakin, her defasında insanoğlu allahın emir ve yasaklarına karşı gelip dinin kurallarını değiştirerek nesillere aktardığı için hep bir yenisi gelmiştir. En son olarak ise Hz Muhammed ve Kuran-ı Kerim yollanmış ve dinler kapısı sonsuza değin kapanmıştır. işte bu nedenle Dinimize göre allah katında tek din islamdır. islamiyetten önce ki tüm dinler haktır elbet. ama deforme olmuş ve batıl olmuşlardır. işin kısa özeti bu.
başlık:allah katındaki tek din islamdır...
ayet:allah katındaki din islamdır...
soru:ikisi arasındaki tek varkı bulunuz.

daha önce yollanan kitaplar ve peygamberlerle islamın örtüşmüş olması gerekmektedir. zira önceki peygamberler ve önceki kitaplar da allah tarafından gönderilmiştir. ama bugün yaşayış tarzı olarak ve uygulama tarzı olarak islamiyet gerçekten allah'ın insanların yaşamalarını istediği biçimde midir, tartışılması gereken odur. yeryüzündeki islamiyetle, allah katındaki islamiyet aynı mıdır? müslümanlar neden ilimsiz, geri kalmış toplumlar arasındadır? söylemek istediğim budur.
şüphesiz doğru olan önerme.

allah; islam dinine mensup olanlarca ilah-yaradan- tek olan tanrı anlamlarında kullanılan kelime.

allah katında dendiğinde olaya, zaten islami açıdan bakıldığı görülmektedir. bu yüzdendir ki islam dininde ayetle de sabit kılındığı üzre "allah katında tek din islamdır". aksini iddia etmek komiktir haliyle.

allah'a inanmayan bünyelerin itirazları tamamen inaçsızlıktan kaynaklanmaktadır. yaradana allah diyorsan müslümansındır, müslümansan ayette yazanı kabul etmişsindir.

diğer dinler ve peygamberler de allah* tarafından insanlara rehber olsun diye gönderilmiştir. musa* peygambere vahiy edilen 10 emirden , hz. muhammed * efendimize vahiy gelen kur-an'a kadar aslında bütün ayetlerin özü birdir. temelde aynı şeyler anlatılmaktadır. insanlığın iyi bir yolda yürümesi, birbirine karşı iyi olması, kötülük doğuracak eylemler yapmaması gibi öğtler/emirler vardır bunların içeriğinde.

velhasıl kelam ; din tektir o da allah katında islamdır. hristiyan ya da musevi dinlerinin de temelinde kur-an'la aynı öz vardır. nitekim zamanında o dinlerin peygamberlerine de tek olan allah'tan vahiy gelmiştir. insaların kendilerine gösterilen doğru yoldan çıkmaları üzerine, rab son kez hz muhammed * ile insanlığı uyarmıştır. bu dinin adı da islamdır. yani diğer dinlerle özde aynı olan, ötekilerin çarpıtılması ve allah emirlerinin unutulması sebebiyle tekrar hatırlatılan sözlerdir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.